top of page
kayit-logo.png

Etkinlik kaydınızı tamamlamadan önce yalnızca birkaç dakikanızı ayırarak sorularımızı cevaplayınız.

1. Hangi evrede olduğu farketmeksizin, prostat kanseri tanısı alan hastalarda genetik değerlendirme ve danışmanlık önerilmelidir.
2. Yeni tanı alan metastatik kastrasyon dirençli prostat kanseri (mKDPK) hastalarında, aile öyküsüne bakılmaksızın somatik (dokudan) BRCA 1 ve 2 genlerindeki mutasyonları saptamaya yönelik genetik testlerinin yapılması önerilmelidir.
3. Yeni tanı alan mKDPK hastalarında aile öyküsüne bakılmaksızın somatik (dokudan) HRR (homologous recombination repair) genlerindeki mutasyonları saptamaya yönelik genetik testlerin yapılması önerilmelidir.
4. Somatik (dokudan) BRCA 1 ve 2 genetik mutasyonu saptanan mKDPK hastalarında, aile riskinin değerlendirilmesi ve genetik danışmanlık için germline (kandan) test yapılması önerilmelidir.
bottom of page